The Poetic Principle

Eerste publicatie: 31 augustus 1850 (Home Journal)

Annotatie: De precieze datum waarop Poe ‘The Poetic Principle’ voltooide, is niet bekend, maar hij hield de lezing hierover op 20 december 1848 in het Franklin Lyceum (Providence, Rhode Island). Aangezien het manuscript ergens tussen 30 juni en 7 juli 1849 werd gestolen uit zijn koffer moest hij het herschrijven voor zijn lezingen in Virginia. ‘The Poetic Principle’ werd na zijn dood aangetroffen in zijn koffer en postuum gepubliceerd in 1850.

Samenvatting:
In dit essay leert Poe ons dat kunst een esthetisch doel dient. De waarde van poëzie is volgens hem gelegen in elevating exitement, oftewel de ontroering (opwelling) die de lezer boven zichzelf uit tilt. En aangezien iedere ontroering van nature van korte duur is, dient ook het gedicht beperkt van formaat te zijn. Aan de andere kant mag het ook weer niet te kort zijn, daar er dan te weinig ruimte is voor het opwekken van elevating exitement. Poe laat zich verder kritisch uit over het werk van collega-dichters en hij spreekt zich fel uit tegen didactiek.

Studie van Poe’s essay:
1938: The Poetic Principle van Edgar Allan Poe (Dr. D.G. van der Vat, uitgeverij J.B. Wolters)