Peter Snook

Eerste publicatie: Oktober 1836 (Southern Literary Messenger)

Samenvatting:
Poe opent deze recensie met zijn beklag over de Amerikaanse tijdschriftliteratuur, die naar zijn mening in ernstige mate onderdoet voor de Europese. Een goed voorbeeld van Brits vakmanschap is volgens hem ‘Peter Snook’, een verhaal van J.F. Dalton dat hij nader bespreekt.

Vertalingen en bewerkingen:
1989: Peter Snook (fragment) (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1988: Peter Snook (fragment) (Edgar Allan Poe Autobiografisch, August Hans den Boef)