Mesmeric Revelation

Eerste publicatie: Augustus 1844 (Columbian Magazine)
Genre: Sciencefiction
Tijd: –
Locatie: –
Personages: Naamloze ik-verteller, de heer Vankirk

Samenvatting (let op: spoilers!):
De heer Vankirk lijdt aan longtering. Hiervoor is hij in behandeling bij een hypnotiseur (de verteller van dit verhaal). Op een avond laat hij de hypnotiseur voor de zoveelste keer bij hem langskomen, niet omdat hij een nieuwe astma-aanval heeft, maar hoofdzakelijk om iets met hem te bespreken. Vankirk legt uit dat hij altijd sceptisch is geweest over de onsterfelijkheid van de ziel. Maar om enige twijfel weg te nemen, besloot hij de nodige literatuur over het onderwerp te bestuderen. Zonder resultaat. Zijn hoop is nu gevestigd op hypnose. Mogelijk dat hiermee toegang wordt verkregen tot zijn diepere bewustzijn en er een antwoord komt op zijn prangende vraag wat de ziel behelst. Hij verzoekt de hypnotiseur een experiment met hem aan te gaan, waar deze mee akkoord gaat. Vankirk is binnen de kortst mogelijke keren in een magnetische slaap. Er ontstaat een boeiende maar vooral ook diepgaande conversatie waarin Vankirk begrippen als God, stoffelijkheid, atomen en ether nader definieert. Hij stelt ook dat pijn lijden hier op aarde bittere noodzaak is om in de hemel gelukkig te kunnen zijn. Als er na een heel lang betoog, waarin hem tal van vragen zijn gesteld, een vreemde uitdrukking op zijn gezicht verschijnt, besluit de hypnotiseur hem direct uit zijn trance te halen. Vankirk overlijdt op vrijwel hetzelfde moment. Maar waarom is zijn lichaam al zo stijf als een plank en voelt zijn voorhoofd zo koud aan? Het lijkt er sterk op dat hij al tijdens zijn uiteenzetting is overleden. Als dit klopt heeft hij de hypnotiseur toegesproken vanuit het hiernamaals. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Een openbaring onder hypnose (Het complete proza van Edgar Allan Poe 4, Pantheon)
2007: Een mesmerische onthulling (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Een openbaring onder hypnose (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 2, Classic Press)
1990: Een openbaring onder hypnose (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Een openbaring onder hypnose (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Een openbaring onder hypnose (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Een openbaring onder hypnose (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Een openbaring onder hypnose (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Een openbaring onder hypnose (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)