Macabre 1

Serienummer: 1
Samenstelling: José Toutain
Uitgeverij: Semic Press, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1973

Opgenomen Poe-verhaal:
Het vat van Amontillado