Het verdrag met de slang

Oorspronkelijke titel: Il patto col serpente
Auteur: Mario Praz
Vertaling: Thea Klok
Vormgeving: Alje Olthof
Uitgeverij: De Arbeiderspers, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1986
ISBN10: 9029534052
ISBN13: 9789029534055
Omvang: 616 pagina’s
Bindwijze: Ingenaaid
Afmetingen: 118 x 200 x 45 mm
Gewicht: 778 gram

Inhoud:
Deel 1
E.A. Poe, export-genie (pag. 44-133)

Flaptekst:
Mario Praz heeft zich wereldroem verworven met The romantic agony. De even erudiete als uitermate leesbaar schrijvende Praz wierp in dit steeds invloedrijker geworden standaardwerk een geheel nieuw licht op de literatuur-geschiedenis sedert het einde van de achttiende eeuw. Hij bood zicht op een sinds Sade consequent doorlopende lijn in de literatuur, die we als de rechtstreeks naar decadentie en symbolisme uit het fin-de-siècle voerende variant mogen beschouwen van de traditionele romantiek. Erotiek, bizarrerie, satanisme, hysterie, perversie spelen er in thematische zin voortdurend dominante rollen in. De officiële literaire geschiedschrijving wist meestal met de zware romantiek geen raad. Produkten ervan verdwenen meestal naar obscure hoekjes waardoor de invloed in de moderne literatuur en de varianten erop, die door hedendaagse schrijvers werden gerealiseerd, ook ondoorzichtig, onoverzichtelijk en vaak schijnbaar verdacht bleven.
Na het uitkomen van La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica heeft Praz nog een groot aantal aanvullende boeken en essays gepubliceerd. De door hemzelf als belangrijkste en meest informatief beschouwde essays uit de laatste jaren heeft de auteur gebundeld in Het verdrag met de slang. Het boek is een Fundgrube aan biografieën, anekdoten, historische verrassingen en nieuwe artistieke inzichten. We treffen uitvoerige hoofdstukken aan over Fuseli, over de prerafaëlieten, over de Nazareners. Uiteraard is Praz nogal eens in de weer met Art nouveau en Kitsch en de randgebieden daaromheen. We komen profielen tegen van Barbey d’Aurévilly, Rodin, Proust, Whitman, Monk Lewis, Poe, Swinburne, Gabriele d’Annunzio, Baron Corvo, Walter Pater, Oscar Wilde.

Koop bij bol.com