Eureka

Oorspronkelijke titel: Eureka, A Prose Poem: Or the Physical and Metaphysical Universe
Eerste publicatie: 1848

Samenvatting:
De essays waarin Poe een antwoord probeerde te vinden op de grote vragen die hem bezighielden, zijn veel minder bekend dan zijn fantastische vertellingen. Van deze filosofische essays is ‘Eureka’ het meest bijzondere. Poe schreef het in 1848 en hij beschouwde het als zijn meesterwerk en de sluitsteen van zijn oeuvre. Toch raakte het na zijn mysterieuze dood in 1849 in de vergetelheid omdat het nog niet werd begrepen. Poe was zijn tijd té ver vooruit geweest…
Maar ook de moderne lezer zal nog steeds verbaasd zijn over het nieuwe universum in ‘Eureka’: geniaal, visionair en baanbrekend, maar ook met uitdagingen en vragen voor de 21ste eeuw. Poe schreef ‘Eureka’ als een bericht aan de toekomst, en dat is het nog steeds.

Vertalingen en bewerkingen:
2003: Eureka – Een prozagedicht (René van Slooten, Boekenplan)

Artikel:
1987: De poëtische revolutie. Edgar Allan Poe’s alternatief voor het westerse denken (Ernest René van Slooten, tijdschrift Prana, Mythen en sprookjes, voorjaar 1987, nummer 47)