September 2019 bezocht sitebeheerder Jean-Paul Colin plaatsen in Schotland waar Edgar Allan Poe zijn sporen naliet. De Irvine Times wijdde een artikel aan wat hij zoal ontdekte. Lees onderstaand het artikel (gebruik eventueel Control+ om extra in te zoomen). Over alle ontdekkingen is op YouTube de uitvoerige 8-delige serie Edgar Allan Poe’s traces in Scotland verschenen.