De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag, voor de beschaafde wereld

Samenstelling: Jacobus Leunis van der Vliet
Uitgegeven door: Boudewijn, ‘s-Gravenhage
Jaar van uitgave: 1847 (januari – jaargang 3, deel 5)

Opgenomen Poe-verhaal:
De gestolen brief (vertaling: J.L. van der Vliet)