Evening Star

Eerste publicatie: Juli 1827 (Tamerlane and other Poems)

Vertalingen en bewerkingen:
1916: De avondster (De Beweging, jaargang 12, deel 4, W. Versluys)