Three Sundays in a Week

Oorspronkelijke titel: A Succession of Sundays
Eerste publicatie: 27 november 1841 (Saturday Evening Post)
Genre: Humor
Tijd: 10 oktober …
Locatie: Londen
Personages: Bobby (ik-verteller), Rumgudgeon, Kate, kapitein Pratt, kapitein Smitherton

Samenvatting (let op: spoilers!):
De 21-jarige Bobby wil trouwen met de pas 15-jarige Kate. Leuk en aardig, maar hiervoor heeft hij wel toestemming nodig van zijn koppige, vrekkerige oudoom Rumgudgeon bij wie hij zijn hele leven heeft gewoond. Bobby vindt het goed als Rumgudgeon bepaalt op welke datum de bruiloft plaatsvindt, waar deze dankbaar misbruik van maakt. Zijn oudoom verleent niet alleen toestemming voor het huwelijk maar zal ook honderdduizend pond aan hem schenken als aan één bizarre voorwaarde wordt voldaan. Bobby moet trouwen precies op het moment dat er drie zondagen in een week vallen. Het toeval wil dat net twee kennissen van Kate zijn teruggekeerd in Engeland na een jaar de zee te hebben bevaren. Met deze twee heren, een zekere kapitein Pratt en Smitherton, bezoeken Bobby en Kate hun oudoom. Heel bewust doen ze dit op een zondag. In dit geval op 10 oktober, exact drie weken na het vreemde voorstel van Rumgudgeon. Zowel Pratt als Smitherton geven aan dat het vandaag precies een jaar geleden was dat ze aan hun reis begonnen. Opmerkelijk is dat beide de wereld zijn rondgevaren maar daarbij een totaal andere route hebben genomen: de ene naar het oosten, de andere naar het westen. Er ontstaat vervolgens een discussie over welke dag het vandaag is. Pratt weet zeker dat het zaterdag is, Smitherton is overtuigd dat het maandag is, terwijl de rest van het gezelschap volhoudt dat het toch echt zondag is. Smitherton is intussen wel duidelijk hoe het zit en legt uit waarom iedereen gelijk heeft. Het heeft alles te maken met de omtrek van de aarde, de snelheid waarmee deze om zijn as draait, de tijdsverschillen en de richting waarin men vaart. Dit alles bij elkaar opgeteld resulteert erin dat de dag waarop de ene persoon zich bevindt, verschilt met die van de ander. Rumgudgeon is man genoeg om toe te geven dat de uiteenzetting van Smitherton klopt. Voor Bobby is dit geweldig nieuws. Hij mag Kate ten huwelijk vragen en krijgt bovendien een flinke som geld. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Drie zondagen in een week (Het complete proza van Edgar Allan Poe 3, Pantheon)
2007: Drie zondagen per week (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Drie zondagen in een week (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1990: Drie zondagen in een week (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Drie zondagen in een week (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Drie zondagen in een week (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Drie zondagen in een week (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Drie zondagen in een week (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Drie zondagen in een week (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)