De zwarte kater

Serietitel: Onze Leestafel
Serienummer: B: 81
Auteur: Edgar Allan Poe
Uitgeverij: Gust Janssens, Antwerpen
Jaar van uitgave: 1918
Oplage: 9000 exemplaren

Inhoud:
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
Het mom van den rooden dood
De waarheid inzake M. Valdemar

Annotatie: In de jaren 1915-19 bracht drukker en uitgever Gust Janssens ‘Onze Leestafel’ op de markt. Deze reeks bestond uit oubollige romans die in een oplage van 9000 stuks op dagbladpapier werden gedrukt.