To Marie Louise

[“Not long ago, the writer of these lines ”]
Eerste publicatie: Maart 1848 (Columbian Magazine)
Annotatie: Poe schreef dit gedicht, ook wel getiteld ‘To —‘,  voor Marie Louise Shew, een van de dames die zijn vrouw Virginia voor haar dood verpleegde.

Vertalingen en bewerkingen:
1949: Unmacht (De Tsjerne nr. 10, 4e jaargang, Fries tijdschrift)