September 2019 bezocht sitebeheer Jean-Paul Colin de plaatsen in Schotland waar Edgar Allan Poe zijn sporen naliet. Over wat hij zoal ontdekte, besteedde de Irvine Times aandacht. Lees onderstaand het artikel (gebruik eventueel Control+ om extra in te zoomen). Over alle ontdekkingen is op YouTube de uitvoerige 8-delige serie Edgar Allan Poe’s traces in Scotland verschenen.